SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SYBIRAKÓW

W NAWSIU

NAWSIE 302

39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

  tel. 17 22 34 210