Dyrektor Szkoły

Błąd - przepraszamy

mgr Krystyna Paryś

tel. 17 22 34 210

W sprawach dotyczących uczniów, szkoły dyrektor przyjmuje codziennie w godzinach 8.00-15.00


Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Nawsiu od 1999 roku jest mgr Krystyna Paryś.

Wybrane opinie rodziców, nauczycieli i uczniów o dyrektorze szkoły:

* Zadania wynikające z funkcji dyrektora realizuje sprawnie i prawidłowo.

           * Stwarza bardzo korzystne warunki do rozwijania uczniowskich zainteresowań, pogłębiania wiedzy, jak i prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów.

           * Umożliwia uczniom uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, akademiach, imprezach szkolnych, wycieczkach, biwakach i rajdach organizowanych przy współpracy z rodzicami

             *  Swoją postawą i zaangażowaniem w pracy przyczynia się do tworzenia życzliwej i partnerskiej atmosfery wśród uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, co sprzyja bardzo dobrej realizacji celów dydaktyczno - wychowawczych opiekuńczych.